POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – GDPR

GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • SUPERKOSMIK SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul General al Agenției Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 14646.
 • Conform Regulamentului UE 2016/679 – Regulamentul General Privind Protectia Datelor GDPR (anterior conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice) SUPERKOSMIK SRL, cu sediul în Str. Lt. Alexandru Popescu, nr.9B, Mansarda, Camera 1, Modulul T3, cod postal 032577, sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7882/2020, CUI 42763890, Tel. 0744 171 424, email: office@kosmik.ro, operator al site-ului KOSMIK.ro, se angajează să gestioneze datele personale furnizate de către Vizitator/Utilizator/Cumpărător în siguranță numai pentru scopurile specificate, nu va dezvălui, vinde sau oferi nimănui informațiile primite.
 • KOSMIK.ro colectează și stochează datele Utilizatorului cu caracter personal direct de la acesta, prin libera sa alegere. Datele ce vor fi salvate în bazele de date KOSMIK.ro sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa și alte date pentru facturare numai dacă acestea sunt oferite în mod voluntar.

Scopul prelucrării

 • prestarea serviciilor în beneficiul Vizitatorului/Utilizatorului/Cumpărătorului
 • încheierea contractelor
 • facturarea produselor achiziționate
 • onorarea comenzilor
 • soluționarea oricăror probleme privind produsele achiziționate
 • reclamă, marketing, publicitate (e-mail/SMS/telefonic cu informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele achiziționate deja sau care pot suscita interes pentru Vizitator/Utilizator/Cumpărător
 • libera alegere a Utilizatorului de a se abona la newsletter și participarea voluntară la diverse concursuri/promoții/loterii publicitare
 • datele Utilizatorului cu caracter personal sunt trimise firmelor de curierat cu care colaborăm în vederea livrării comenzii, autorităților publice în situația în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Durata păstrării datelor cu caracter personal                  

 • Informațiile cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi păstrate în bazele de date ale KOSMIK.ro atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile aplicabile. De regulă, acestea sunt păstrate atâta timp cât Utilizatorul are un cont activ pe site-ul KOSMIK.ro.
 • Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații, comunicarea prin orice mijloace furnizate, participarea la promoții sau concursuri, retragerea din lista de abonat la notificări cu privire la campaniile de marketing desfășurate de KOSMIK.ro, sau închiderea contului, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.   

Drepturile Utilizatorului

 • Utilizatorul nu este obligat(ă) să furnizeze datele personale, această decizie nederminând nici o consecință.
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate terților cu excepția partenerilor agreați/furnizorilor de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date primite de la Utilizator sub sancțiunea obligării la plata de daune interese.
 • Pentru a refuza primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de KOSMIK.ro. Utilizatorul va transmite un e-mail la office@kosmik.ro cu solicitările în scris.
 • Conform GDPR și Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție gratuită asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru a își exercita aceste drepturi, dar și pentru a efectua orice modificare la datele personale furnizate, Utilizatorul va trimite solicitarea cât mai detaliată la office@kosmik.ro.
 • Utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției dacă consideră că i-au fost încălcate în vreun fel drepturile specificate mai sus.

SUPERKOSMIK SRL își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această “Politică de confidențialitate”, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, noua versiune va fi afișată la Politica de confidențialitate, de aceea Utilizatorul poate verifica periodic conținutul acestei pagini.